گفت و گوی امیر پوریا با هنگامه قاضیانی در آپارات

قاضیانی: خانم مهری شیرازی در تست گریم «زندان زنان» من را دیده بودند و من را به سینما معرفی کردند.

به همین خاطر هم، بعد از گذشت 18 سال هنوز سعی می کنم تمام گام هایم را طبق احترام به ایشان بردارم.

گالری تصاویر

ویدیوها