مهری شيرازی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: امروز ثابت شده است كه در صورتی كه گريم خوب و در خدمت فيلمنامه باشد براي كار سازنده و در غير اين صورت مخرب خواهد بود.

شيرازی كه اين روزها طراحی گريم مجموعه‌ی «سلام» را برعهده دارد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون 

با اعتقاد به اين كه تلاش گريمور بايد در جهت نزديك كردن بازيگر به نقشش باشد اظهار كرد: اين تلاش بايد به گونه‌ای باشد كه بازيگر بتواند حس‌های صحنه را به خوبی ارايه دهد و در غير اين صورت نمی‌تواند در كار سينمايی و تلويزيونی نقش خوبی داشته باشد.

وي در پاسخ به پرسش ايسنا مبنی بر اين كه چقدر گريم سريال‌های تلويزيونی به آن چه شما مي‌گوييد نزديك است؟ توضيح داد: متاسفانه بسياري از كارها با شتابزدگی انجام مي‌شود و خيلی به جزييات گريم، صحنه، لباس و با وسواس و در حدی كه بايد، اهميت داده نمی‌شود.

اين طراح گريم با بيان اين مطلب كه رعايت كردن تفاوت گريم با آرايش يك اصل مهم است كه در برخي از مواقع رعايت نمی‌شود، گفت: بايد از مديران سازمان و متوليان امر خواست تا به گريم اهميت دهند و از افراد حرفه‌يی در كارها استفاده كنند.

شيرازی معتقد است، ارايه يك كار بد به معنای بي‌احترامي به تماشاچي و ناديده گرفتن حقوق اوست.

وی كه طراحی گريم چندين فيلم سينمايی راه يافته به جشنواره فجر را برعهده داشته در پايان سخنان خود تاكيد كرد: در سينما به مقوله‌ی گريم حرفه‌يی‌تر از تلويزيون نگاه می شود و همين خاطر هميشه سينما نخستين انتخابم است.