دختران خورشيد فيلمي به نويسندگي و كارگرداني مريم شهريار و تهيه كنندگي جهانگير كوثري ساخته شده در سال ١٣٧٨ است
.
طراح گریم: مهری شیرازی

بازیگران:

شهناز شهبازی

اقدس صحت بخش
آلتيناي قليچ تقاني
پيمان ميرعلي اكبري
زهرا محمدي
حبيب الله حداد
صغري كريمي
شمس الله ترك
شاپور قنبري
عباس افشاريان

*بانوی اول گریم

*خاطره بازی