آکادمی استودیو میکاپ طی مراسمی از بانوی اول گریم ایران، استاد مهری شیرازی تقدیر کرده و درجه استاد تمامی را به ایشان اعطا نمودند

 این مراسم در هتل اسپیناس پالس و با حضور خانم کنتس ولری دوآندره مدیر منطقه اروپای استودیو میکاپ و همچنین آقای دکتر یزدی زاده مدیریت گروه نوژان برگزار شد