شروع دوره از اردیبهشت ماه

در هنرسرای گریم

شرح درس دوره های گریم سینمایی با ارائه مدرک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

“ترم اول؛ متعادل سازی”
1.شناخت آناتومی صورت و برطرف کردن عیوب آن
2.آشنایی با لوازم گریم برای سینما
3.شناخت رنگ ها
3. طراحی و هاشور ابرو
4.زیبا سازی صورت و جوان سازی پوست با سایه روشن
5.جوان سازی از طریق لیفیتیگ

“ترم دوم؛ نامتعادل سازی”
1.ایجاد انواع زخم و بریدگی
2.ایجاد انواع سوختگی
3.گریم اکسپرسیون
4.شناخت انواع خون و کار با آن
5.تیپ سازی و شخصیت پردازی؛ معتاد، روانی، قاجار، عرب و…

“ترم سوم؛ گریم اسپشیال”
1.قالب گیری
2.ساخت انواع قطعه برای سوختگی
3.ساخت انواع ماسک برای سینما و تئاتر
4.گریم سه بعدی
5.بافت ریش و سبیل

برگزاری دوره های beauty makeup (گریم زیبایی) با ارائه مدرک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی